Totaaloplossingen in Legionellapreventie


Waarmee kunnen wij u van dienst zijn?


 • Het controleren van uw nieuwbouwplannen op het gebied van Legionella veiligheid
 • Het opstellen of aanpassen van de waterleidingtekeningen van bestaande gebouwen
 • Risicoanalyses en beheersplannen opstellen voor leidingwaterinstallaties
 • Risicoanalyses en beheersplannen opstellen voor koeltorens
 • Risicoanalyses en beheersplannen opstellen voor zwembaden
 • Uitvoeren van beheersmaatregelen in het kader van Legionella preventie, zoals:
  • Spoelen
  • Controle van keerkleppen
  • Controle van boilers
  • Wekelijkse opname van temperaturen van heet-/koud-/circulatiewater door middel van dataloggers
  • Periodieke controle van temperaturen aan de tappunten
  • Het nemen van watermonsters
  • Adviseren omtrent de resultaten van de watermonsters
  • Audits van uitgevoerde maatregelen
  • Controle van de algehele staat van de tapwaterinstallaties (NEN1006)
 • Begeleiding van en controle op de uitvoering van installatieaanpassingen naar aanleiding van de risicoanalyse
 • Bij calamiteiten uw problemen oplossen door:
  • Aerosolvormende tappunten te voorzien van (tijdelijk) legionellafilter
  • Brononderzoek
  • De communicatie met IL&T voor u te verzorgen
  • Aanbesteden van en toezicht houden op thermisch of chemisch reinigen van de installatie
  • Herbemonstering
 • Audits van bestaande risicoanalyses en beheersplannen en het opnemen hiervan in Genie Legionella Online
 • Tevens kunnen wij cursussen omtrent Legionella Preventie geven aan uw personeel, op locatie.Genie Legionella Beheer is door KIWA BRL 6010 gecertificeerd voor het uitvoeren van Legionella risicoanalyses en het opstellen van beheersplannen.
Voor prioritaire gebouwen is het verplicht de risicoanalyse en het beheersplan uit te laten voeren door een BRL 6010 gecertificeerd bureau, maar ook voor niet-prioritaire gebouwen geeft dit de zekerheid dat de opgestelde Legionella risicoanalyse en het beheersplan voldoen aan de wet- en regelgeving.

Daarnaast is ons kwaliteitsmanagementsysteem door KIWA ISO 9001:2015 gecertificeerd en zijn al onze medewerkers VCA gecertificeerd. Een garantie voor de hoogste kwaliteit in dienstverlening.
Genie Legionella Beheer
Totaaloplossingen in Legionellapreventie Legionella Online

 • Bedrijfsweg 16  1613 DX  Grootebroek  
 • 0228-322070
BRL6010   ISO9001 MVO partner