Spoelautomaten en registratiesystemen


Onder de productnaam 'Genie Control Systems' leveren wij apparatuur waarmee kan worden voldaan aan de Legionella wetgeving.
Het productgamma omvat automatische spoelers en diverse dataloggers om de temperaturen in leidingwaterinstallaties te kunnen monitoren.Het intelligente leidingspoelsysteem:


Het gepatenteerde leiding spoelsysteem van Genie Control Systems is het enige systeem dat volledig zelfstandig zijn spoelcyclus bepaalt en de resultaten in het online logboek opslaat.
Een krachtige rekeneenheid bepaalt op basis van verschillende parameters uit de ISSO 55.1 continu wanneer en hoelang er gespoeld moet worden.
Hierdoor worden legionella-gevaarlijke situaties vermeden en tegelijkertijd water bespaard ten opzichte van handmatig spoelen.
Tijdens het spoelen wordt de temperatuur van het tapwater continu gemeten en wordt het spoelen geverifieerd door middel van flow-meting.
Wanneer er een hotspot gemeten wordt of de etmaalgemiddelde temperatuur hoog is, wordt het spoelprogramma hier automatisch op aangepast.
Tevens heeft de eenheid twee extra sensor ingangen waarmee diverse metingen kunnen worden opgeslagen in het geheugen, met een vooraf in te stellen interval.
Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor de boilertemperatuur, circulatiewatertemperatuur, enz.
Wanneer de spoelunit regulier watergebruik aan het tappunt meet, wordt dit ook in het logboek geregistreerd. Wanneer dit reguliere gebruik voldoende is geweest om de leiding te verversen, wordt de spoelactie uitgesteld totdat deze weer noodzakelijk is. Hiermee wordt er dus nooit onnodig gespoeld.

De spoelunit stuurt, geheel automatisch, alle verzamelde data periodiek naar uw online logboek via een GPRS verbinding (modem).
Hiermee is alle data te allen tijde inzichtelijk en zijn spoelacties altijd aantoonbaar!
Wanneer ongeregeldheden worden geconstateerd wordt u hier per mail van op de hoogte gesteld. Zo heeft u geen omkijken meer naar uw beheer.


De voordelen op een rijtje:

 • Automatisch spoelen van warm- en koudwaterinstallaties en mogelijkheid voor thermische desinfectie
 • Volledig gïntegreerd in Genie Logboek Online; het spoellogboek altijd online inzichtelijk
 • Nooit onnodig spoelen
 • Volledig in eigen huis ontwikkeld; hierdoor bent u altijd verzekerd van productondersteuning en de laatste updates
 • Alle instellingen kunnen eenvoudig via de website worden aangepast
 • Automatische registratie van:
  • sensorkanalen, voor bijvoorbeeld boiler- en circulatieleiding temperaturen, met variabel meetinterval
  • etmaal gemiddelde ruimtetemperatuur
  • koud-/warm watertemperatuur van de leiding waar het betreffende tappunt zich bevindt
  • elke spoelactie, waarbij de werking wordt gecontroleerd door een flowsensor
 • Automatische regeling spoelfrequentie en spoelduur van de leiding op basis van:
  • ruimtetemperatuur
  • leidinglengte
  • hotspots
  • tapwatertemperatuur


Onze datalogger. Wanneer er veel sensoren benodigd zijn:


Standaard beschikt onze datalogger over 4 sensorkanalen, maar doormiddel van een digitale bus kunnen er tot 30 expanders aan de databus worden gekoppeld, waar telkens 3 extra sensoren aan kunnen. Totaal kan één datalogger dus 94 sensoren uitlezen.
De databus mag een maximale lengte hebben van 1000 m, wat het systeem uitermate flexibel maakt in bijvoorbeeld bestaande gebouwen.Ook de datalogger stuurt geheel automatisch alle verzamelde data periodiek naar ons elektronisch logboek via een GPRS verbinding (modem) of een netwerkaansluiting, waardoor alle data te allen tijde inzichtelijk is. Indien u geen abonnement op Logboek Online wenst, bijvoorbeeld als de logger voor een ander doel dan Legionellabeheer wordt ingezet, kan deze zo worden ingesteld dat deze zijn data naar onze Datalogging website verzendt.
Deze website is toegankelijk middels het Serienummer en Key van het apparaat en is dus ook zonder contract of abonnement toegankelijk.
Ook deze website voorziet in handige functies voor het maken van grafieken, statistieken en rapportages van de meetgegevens.


De voordelen op een rijtje:

 • Data wordt volledig automatisch via een GPRS modem of netwerkaansluiting naar elektronisch logboek verstuurd
 • Volledig gïntegreerd in Genie Logboek Online; alle temperaturen altijd online inzichtelijk
 • De datalogger beschikt over maximaal 94 kanalen door toepassing van expanders op een digitale databus van maximaal 1000 meter
 • Volledig in eigen huis ontwikkeld


Onze mini-datalogger. Wanneer drie sensoren genoeg zijn:


Naast onze multikanaals logger leveren wij ook een mini-logger.
Deze beschikt over 3 sensorkanalen en kan verder niet uitgebreid worden.
Uiteraard beschikt ook onze mini-logger over de mogelijkheid om alle data automatisch via een GPRS modem naar het elektronisch logboek of de datalogging website te verzenden, zodat alle data altijd inzichtelijk blijft.

Dit maakt onze mini-logger tot een zeer prijsgunstige oplossing voor situaties waarin simpelweg geen behoefte is aan meer sensoren.


De voordelen op een rijtje:

 • Data wordt volledig automatisch via een GPRS modem of netwerkaansluiting naar elektronisch logboek verstuurd
 • Volledig gïntegreerd in Genie Logboek Online; alle temperaturen altijd online inzichtelijk
 • Volledig in eigen huis ontwikkeld
Genie Legionella Beheer
Totaaloplossingen in Legionellapreventie Legionella Online

 • Bedrijfsweg 16  1613 DX  Grootebroek  
 • 0228-322070
BRL6010   ISO9001 MVO partner